Diamond Pendant BC6599

Diamond 0.362 c,t D VS2, 3 EX HC Diamond 1.883 ct Platinum 900 K18 Yellow Gold
Diamond 0.362 c,t D VS2, 3 EX HC
Diamond 1.883 ct
Platinum 900
K18 Yellow Gold

Diamond Ring AT194

Diamond 1.110 ct, D SI1 Pink Diamond 0.218 ct Diamond 1.540 ct GIA Certificate Platinum 900 K18 PG
Diamond 1.110 ct, D SI1
Pink Diamond 0.218 ct
Diamond 1.540 ct
GIA Certificate
Platinum 900
K18 PG